Poręczyciel weksla nie musi go spłacać gdy zobowiązanie, które weksel zabezpieczał już się przedawniło. Sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia.

Pozwani  poręczyciele wekslowi reprezentowani przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia zostali zwolnieni z odpowiedzialności za zobowiązania kredytowe dewelopera wobec Banku zabezpieczone wekslem in blanco wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 25 października 2016 r., sygn. akt I C 684/15. Opisywany wyrok zapadł w sprawie dochodzenia przez Bank wielomilionowych należności kredytowych od poręczycieli wekslowych. Powodowy Bank zawarł z X spółka z o.o. dwie…

Czytaj dalej
Close Menu