Pełnimy funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pomagamy dostosować organizację do wymogów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE 2016/679), w tym: szacujemy ryzyko przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z normą ISO 27001, wykonujemy ocenę skutków dla przetwarzania danych osobowych oraz opracowujemy polityki bezpieczeństwa i inne dokumenty składające się na system ochrony danych.

Close Menu