Doradzamy w zakresie problematyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Przygotowujemy zakładowe akty prawa pracy:

  • Regulaminy,
  • Instrukcje,
  • Zakładowe systemy czasu pracy, itp.

Opracowujemy systemy wynagradzania uwzględniające specyfikę danego klienta i rynku.

Doradzamy menadżerom negocjującym kontrakty menadżerskie.

Pomagamy przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji.

Reprezentujemy zarówno pracowników, jak i pracodawców przed Sądami.

 

Close Menu