Jak RODO zmieniło życie przesiębiorców ?

Pragniemy podziękować wszystkim absolwentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wzięli udział w prelekcji radcy prawnego Arkadiusza Forysia  pt. „Jak RODO zmieni życie przedsiębiorców po 25 maja 2018 roku?” za pozytywne przyjęcie i niezwykle interesującą dyskusję na temat ochrony danych osobowych.Wszystkich zainteresowanych szkoleniami z zakresu zasad ochrony danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r. tj. po dniu wejścia w życie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i…

Czytaj dalej

Stanowisko GIODO w sprawie ważności na gruncie RODO zgód na przetwarzanie danych osobowych wyrażonych przed 25 maja 2018 r.

GIODO informuje:„administratorzy przetwarzający dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej na mocy ustawy o ochronie danych osobowych, nie muszą automatycznie pozyskiwać wszystkich zgód na nowo.” ale„ważność pierwotnie pozyskanych oświadczeń musi odpowiadać wszystkim wymaganiom, jakie wobec zgód formułuje RODO.”  Jednocześnie GIODO:zachęca do „przeglądu stosowanych klauzul i mechanizmów pozyskiwania zgody i upewnienia się, że spełniają standardy określone w ogólnym rozporządzeniu i nie ma potrzeby zbierania zgód raz jeszcze.”wskazuje, że „pamiętając o zasadzie rozliczalności, warto dokumentować…

Czytaj dalej
Close Menu