Zderzenie samolotu z ptakiem zwalnia linię lotniczą od odszkodowania za opóźnienie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2017 r. w sprawie o sygnaturzeC-315/15 (Marcela Peskowa i Jiri Pesca przeciwko  Trawvel Service a.s.) stwierdził, że opóźnienie samolotu wywołane zderzeniem z ptakiem może stanowić przyczynę  zwalniająca przewoźnika od obowiązku zapłaty odszkodowania pasażerom: Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo…

Czytaj dalej
Close Menu