Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Nowy obowiązek – milionowe kary.

W dniu 13 października 2019 r. uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych stanowi realizację przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV dyrektywa AML). Przepisy Unii Europejskiej zobowiązują państwa członkowskie do przechowywania informacji na temat beneficjentów rzeczywistych w centralnym rejestrze oraz do…

Czytaj dalej
Close Menu