Jak RODO zmieniło życie przesiębiorców ?

Pragniemy podziękować wszystkim absolwentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który wzięli udział w prelekcji radcy prawnego Arkadiusza Forysia  pt. „Jak RODO zmieni życie przedsiębiorców po 25 maja 2018 roku?” za pozytywne przyjęcie i niezwykle interesującą dyskusję na temat ochrony danych osobowych.Wszystkich zainteresowanych szkoleniami z zakresu zasad ochrony danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r. tj. po dniu wejścia w życie Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i…

Czytaj dalej

Internet jest miejscem publicznym – zdaniem Sądu Najwyższego

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Najwyższego: Sąd Najwyższy w dniu 17 kwietnia 2018 r. podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że internet jest miejscem publicznym.  Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” uchylił zaskarżone postanowienie, którym umorzono postępowanie wobec obwinionego o umieszczanie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych napisów lub rysunków. W 2016 r. stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność”…

Czytaj dalej

GIODO wyjaśnia, kiedy można legalnie przekazywać dane osobowe klientów w ramach postępowania reklamacyjnego.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: firma przekazując dane klienta, który zgłasza reklamację, kontrahentom którzy są stroną postępowania reklamacyjnego, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych o ile zakres danych osobowych jest adekwatny do celu ich zbierania, czyli do realizacji postępowania reklamacyjnego. Warunki udostępnianiania danych osobowych tzw. zwykłych określone są w art. 23 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 29 sierpnia…

Czytaj dalej
Close Menu