Wyrok Sądu zobowiązuje Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA do zwrotu potrąconej opłaty likwidacyjnej.

Kolejny sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia z FORYŚ WOJCIECHOWSKI RADCOWIE PRAWNI SP.P. w Krakowie w walce z polisolokatami. W dniu 2 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Myślenicach w sprawie o sygnaturze IC 986/17 zasądził od Vienna  Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group  (następcy prawnego Skandia Życie TU SA) na rzecz konsumenta reprezentowanego przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia obowiązek zwrotu nienależnie pobranej opłaty…

Czytaj dalej
Close Menu