Kredyty we frankach – Prezes UOKiK wyraził istotny pogląd w sprawie zmian oprocentowania frankowiczów

"Klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone. ". Taki "istotny pogląd" Prezes UOKiK przedstawił sądowi orzekającego w sprawie pozwu konsumentów przeciwko mBankowi. Poniżej publikujemy komunikat prasowy zamieszczony na stronie internetowej UOKiK w dniu 16 września 2016 r. Możliwość wyrażenia istotnego poglądu w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów dała…

Czytaj dalej

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania Spółki z o.o. – termin przedawnienia i ograniczenia w windykacji z majątku wspólnego małżonków według SN

W uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia  7 listopada 2008 r.  w sprawie o sygnaturze III CZP 72/08 Sąd Najwyższy rozstrzygając przedstawione mu zagadnienie prawne stwierdził, że: Do roszczeń wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko członkom jej zarządu (art. 299 k.s.h.) mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. ZOBACZ TREŚĆ UCHWAŁY SIEDMIU SĘDZIÓW SN (III CZP 72/08) Dla przypomnienia,…

Czytaj dalej
Close Menu