OC sprawcy wypadku pokrywa uzasadnione koszty leczenia poniesione prywatnie przez poszkodowanego

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).” Tak wynika z podjętej w dniu 19 maja 2016 uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 63/15.  Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego:…

Czytaj dalej

Zderzenie samolotu z ptakiem zwalnia linię lotniczą od odszkodowania za opóźnienie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2017 r. w sprawie o sygnaturzeC-315/15 (Marcela Peskowa i Jiri Pesca przeciwko  Trawvel Service a.s.) stwierdził, że opóźnienie samolotu wywołane zderzeniem z ptakiem może stanowić przyczynę  zwalniająca przewoźnika od obowiązku zapłaty odszkodowania pasażerom: Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo…

Czytaj dalej

Roszczenia pasażera z tytułu odwołanego lotu przedawniają się w terminie 1 roku – orzeczenie Sądu Najwyższego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 111/16: Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, przedawnia się w terminie rocznym…

Czytaj dalej

Sąd przyznał pasażerom reprezentowanym przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia kolejne odszkodowania za opóźniony lot

W dniu 23 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie oznaczonej sygnaturą I C 1906/15, w którym nakazał przewoźnikowi lotniczemu zapłatę łącznego odszkodowania w kwocie 1.600 Euro (po 400 Euro) dla czterech pasażerów lotu ENT 7854 na trasie Faro – Katowice. POTRZEBUJESZ POMOCY W UZYSKANIU ODSZKODOWANIA OD LINII LOTNICZEJ? NAPISZ DO NAS ! !…

Czytaj dalej
Close Menu