firma prawnicza

foryś
radcowie prawni

kim jesteśmy

foryś radcowie prawni jest firmą prawniczą założoną i prowadzoną przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia, stanowiąca kontynuację działalności doradczej prowadzonej w ramach:

 • AFDG Arkadiusz Foryś Doradztwo Gospodarcze
 • Advanced Consulting Sp. z o.o.
 • Foryś Wojciechowski Radcowie Prawni sp.p.
 • Foryś Wojciechowski sp.k.

kontakt

adres

Polska Kraków 30-539
Plac Lasoty 3/1B

telefon
+48 603 603 501

email

forysradcowieprawni@gmail.com forys@radcowieprawni.com.pl

Nota prawna

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane dalej jako „RODO”).

RODO nakłada szereg obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych,  w tym  obowiązek udzielenia poniższych informacji.

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych foryś radcowie prawni jest radca prawny Arkadiusz Foryś prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Arkadiusz Foryś Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie dalej zwany Administratorem.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod  adresem e-mail: forysradcowieprawni@gmail.com.pl lub forys@radcowieprawni.pl

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, np.: Imię i Nazwisko,  Adres, nr telefonu,  adres e-mail, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody –  w celu marketingowym polegającym na przesyłaniu na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu: informacji o ofertach usług Administratora oraz na bezpośrednim kontakcie telefonicznym w celu przedstawienia ofert. Podanie Państwa danych osobowych w tym celu jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO

 1. W przypadku wyrażenia zainteresowania zawarciem umowy z Administratorem Państwa dane osobowe konieczne do zawarcia i wykonania tej umowy np. Imię, Nazwisko, adres, nazwa firmy, NIP, Pesel, wykorzystywane będą przez Administratora w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Podanie Państwa danych osobowych w tym celu jest całkowicie dobrowolne nie mniej jednak konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 1. Informujemy, że w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu co do przetwarzania,
 • prawo zażądania zaprzestania przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na świadczenie usług drogą elektroniczną mogą Państwo w każdej chwili wycofać zgłaszając to do Przedstawiciela Administratora w formie e-maila lub pisemnie na adres Administratora.

7. Dane osobowe w celu opisanym powyżej w ust. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

8. Dane osobowe w celu opisanym powyżej w ust. 4 będą przetwarzane do czasu realizacji i przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu, w którym zrezygnują Państwo z jej zawarcia.

9. Państwa dane będą udostępnione podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie usług na rzecz Administratora koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych takie jak np.: usługi księgowe, usługi kurierskie, usługi w zakresie serwisu infrastruktury IT albo usługi chmurowe. Dane mogą być udostępnione współpracującym z Administratorem aplikantom radcowskim i radcom prawnym.

10. Podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie Państwa danych osobowych będą zobowiązane wobec Administratora umową o powierzenie im przetwarzania danych osobowych do ścisłego przestrzegania wymogów RODO i ochrony Państwa danych osobowych.

TAJEMNICA ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO

Wszelkie informacje przekazane foryś radcowie prawni są objęte – prawem chronioną – tajemnicą zawodową radcy prawnego regulowaną ustawą o radcach prawnych (art. 3 ust. 3-5).

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

Wysłanie e-maila na adres poczty elektronicznej foryś radcowie prawni stanowi upoważnienie do przesyłania na adres autora tego e-maila informacji handlowej lub marketingowej. Upoważnienie to może być w każdym czasie cofnięte poprzez wysłanie e-maila odwołującego zgodę.

Powyższe dotyczy również wykonania połączenia głosowego lub wysłania sms-a (wiadomości tekstowej  lub graficznej) na numer telefonu 603 603 501. Cofnięcie upoważnienia następuję wówczas przez wysłanie widomości sms na numer telefonu 603 603 501.

Close Menu