Kolejny sukces radcy prawnego Arkadiusza Forysia w sprawie polisolokat. Sąd Okręgowy w Krakowie stwierdza, że konsument nie ma obowiązku płacić opłaty likwidacyjnej.

W dniu 26.01.2017 r. w sprawie o sygnaturze II Ca 2352/16, Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział  Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego, tj. Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA od wyroku Sądu Rejonowego w Myślenicach Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze IC 629/15, w którym kilku powodów /reprezentowanych przez radcę prawnego Arkadiusza Forysia uzyskało stwierdzenie nieważności klauzul nakładających obowiązek zapłaty opłat likwidacyjnych w umowach Ubezpieczenia…

Czytaj dalej

OC sprawcy wypadku pokrywa uzasadnione koszty leczenia poniesione prywatnie przez poszkodowanego

„Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.).” Tak wynika z podjętej w dniu 19 maja 2016 uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. III CZP 63/15.  Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne przedstawione przez Rzecznika Finansowego:…

Czytaj dalej

Zderzenie samolotu z ptakiem zwalnia linię lotniczą od odszkodowania za opóźnienie.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 4 maja 2017 r. w sprawie o sygnaturzeC-315/15 (Marcela Peskowa i Jiri Pesca przeciwko  Trawvel Service a.s.) stwierdził, że opóźnienie samolotu wywołane zderzeniem z ptakiem może stanowić przyczynę  zwalniająca przewoźnika od obowiązku zapłaty odszkodowania pasażerom: Artykuł 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo…

Czytaj dalej

Ministerstwo Finansów ostrzega przed optymalizacjami podatkowymi. Aport przedsiębiorstwa i amortyzacja wartości firmy.

Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów od kilku miesięcy zaczęły pojawiać się ostrzeżenia dla podatników dotyczące stosowania mechanizmów optymalizacyjnych, które zdaniem urzędników ministerstwa naruszają klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania i - jak należy z tych ostrzeżeń rozumieć  - będą w oparciu o tą klauzulę kwestionowane przez Krajową Administrację Skarbową. Poniżej prezentujemy ostrzeżenie dotyczące schematu optymalizacji podatkowej dotyczącej wniesienia aportem przedsiębiorstwa i skorzystania z odpisów amortyzacyjnych od wysokiej…

Czytaj dalej
Close Menu