Pomagamy przy przenoszeniu własności nieruchomości wskazując najkorzystniejsze dla klienta sposoby transferu własności.

Przeprowadzamy kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości (audyty prawne nieruchomości).
Przygotowujemy projekty umów dla deweloperów.

Jako doradcy prawni uczestniczymy w procesach budowlano-inwestycyjnych.

Posiadamy gotowe rozwiązania prawne dla nieruchomości komercyjnych (umowy najmu, umowy o zarządzanie, umowy typu sprzedaj i wynajmij). Prowadzimy bieżącą obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.

Odzyskujemy na rzecz spadkobierców nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa.

Pozyskujemy środki publiczne na remonty kamienic.

Podejmujemy się regulacji prawnych i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości, w tym także ustanawiania służebności i zasiedzenia.

Pomagaliśmy Klientom w nabywaniu nieruchomości poza granicami Polski np. na terenie Chorwacji.

Close Menu