Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz arbitrażowymi.

Skutecznie reprezentowaliśmy naszych Klientów przed Sądem Najwyższym.

Wyznajemy zasadę, że nie ma dwóch takich samych spraw, a dobre przygotowanie, zaangażowanie, a czasem także nieszablonowe podejście do powierzonych spraw daje możliwość korzystnego dla Klienta rozwiązania nawet bardzo skomplikowanego sporu.

Posiadamy poparte sukcesami doświadczenie w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, prowadzenia mediacji oraz zawierania ugód. Wspólnicy kancelarii występowali też w charakterze arbitrów w postępowaniu przed trybunałem arbitrażowym oraz odbyli szkolenia w zakresie postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – TSUE).

Close Menu