Internet jest miejscem publicznym – zdaniem Sądu Najwyższego

Jak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sądu Najwyższego: Sąd Najwyższy w dniu 17 kwietnia 2018 r. podzielił pogląd Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że internet jest miejscem publicznym.  Po rozpoznaniu kasacji Rzecznika wniesionej na niekorzyść lidera stowarzyszenia „Duma i Nowoczesność” uchylił zaskarżone postanowienie, którym umorzono postępowanie wobec obwinionego o umieszczanie w miejscu publicznym nieprzyzwoitych napisów lub rysunków. W 2016 r. stowarzyszenie „Duma i Nowoczesność”…

Czytaj dalej
Close Menu