Umowę można zawrzeć sms lub emailem.

W dniu 8 września 2016 r. wchodzi w życie ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm. Głowna i najważniejsza zamiana to wprowadzenie nowych form czynności prawnych. Obok formy pisemnej pojawiają się formy : dokumentowa elektroniczna. Poza tym nowela określa sposoby spełniania świadczeń…

Czytaj dalej

ODR – nowe obowiązkowe zapisy w regulaminach sklepów internetowych

Wszystkich sprzedawców internetowych mających siedzibę w Unii Europejskiej czekają zmiany w Regulaminach ich sklepów internetowych. Od dnia 9 stycznia 2016 r. obowiązuje: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich. Tzw. ODR (Online Dispute Resolution). ZOBACZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ODR Zgodnie z treścią rozporządzenia (art 5 ust 2) platforma ODR: „… stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i…

Czytaj dalej

Zmiany w Europejskim Prawie Celnym cz. 2

Po 1 maja 2016 r. w Unii Europejskiej zaczną obowiązywać zmienione procedury celne. Poniżej prezentujemy drugą część informacji o tych zmianach. Zobacz pierwszą część artykułu Zmiany unijnych procedur celnych dotyczą: nazewnictwa, zakresu stosowania, warunków stosowania.  Zmiany nazewnictwa Znika rozróżnienie na:  „przeznaczenia celne” i „procedury celne”. Obecne „przeznaczenia celne” stają się: częścią innych procedur (np. powrotny wywóz, który zasadniczo mieści się w pojęciu wywozu). „procedurami celnymi”…

Czytaj dalej

Konfigurujesz towar w sklepie internetowym ? Zapomnij o prawie odstąpienia od umowy !

Zgodnie z przepisem art. 27 – ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) obowiązującej od grudnia 2014 r. – konsument, który zawarł umowę na odległość (a zatem np. w sklepie internetowym) , może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art.…

Czytaj dalej
  • 1
  • 2
Close Menu