RODO – UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ.

na stronach internetowych Głównego Inspektora Danych Osobowych publikowana jest cykl artykułów o nazwie: „Rok do RODO”, w którym wyjaśnione zostają podstawowe zagadnienia związane z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia unijnego w sprawie ochrony danych osobowych popularnie nazywanego RODO.

Każda osoba powinna mieć kontrolę nad dotyczącymi jej danymi osobowymi, niezależnie od tego kto i w jakim celu te dane przetwarza.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych przyznaje wiec szereg uprawnień podmiotom danych:

– prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
– prawo dostępu,
– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do sprzeciwu,
– prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Z większości z wymienionych wyżej uprawnień możemy korzystać już teraz, bowiem przewiduje je ustawa o ochronie danych osobowych. Jeśli wdrożone przez Ciebie procedury przetwarzania danych już uwzględniają możliwość realizacji tych praw przez osoby, których dane przetwarzasz, dostosowanie się do ogólnego rozporządzenia powinno być stosunkowo łatwe.

To jest jednak dobry moment by sprawdzić skuteczność zastosowanych procedur i wypracować sposób reakcji, np. w sytuacji, w której ktoś poprosi o usuniecie swoich danych osobowych. Należy w tym wypadku ustalić kto będzie podejmować decyzje o usunięciu danych i czy używany system pomoże zlokalizować i usunąć te dane.

Zupełnie nowym prawem osób, których dane dotyczą jest natomiast prawo do przenoszenia danych, które ma zastosowanie, jeśli dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy.

Jest to prawo ściśle związane z prawem dostępu, ale różni się od niego pod wieloma względami. Zapewnia ono osobom, których dane dotyczą, możliwość otrzymywania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyły administratorowi, oraz możliwość przesyłania tych danych osobowych innemu administratorowi.

Co więcej, prawo do przenoszenia danych pozwala również na bezpośrednie przekazywanie danych osobowych od jednego administratora do innego.

Warto wiec dokonać przeglądu procedur i systemów używanych do przetwarzania danych, tak by umożliwić praktyczną i bezpłatną realizacje przeniesienia danych w oczekiwanym formacie.

Więcej informacji na temat prawa do przenoszenia danych znajdziesz w Wytycznych WP 242 przygotowanych przez Grupę Roboczej. Dokument dostępny jest w języku polskim i angielskim na stronie internetowej GIODO w zakładce „Reforma przepisów”.


 źródło: www.giodo.gov.pl


przejdź do strony głównej

radca prawny Arkadiusz Foryś

radca prawny Arkadiusz Foryś, 18 lat praktyki w Krakowie,
Close Menu