Przedsiębiorca musi odpowiedzieć na reklamację konsumenta w ciągu 30 dni.

W dniu 10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. dokonana art 58 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września  2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

Nowelizacja wprowadza nowy – 30 dniowy – termin reakcji przedsiębiorcy na reklamację konsumenta. Zgodnie z nowym art 7a ustawy o prawach konsumenta:

1. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.

3. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Zgodnie z art. 65 ustawy pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich przepis ten stosuje się do reklamacji składanych

od dnia 10 stycznia 2017 r.


powrót na stronę główną

radca prawny Arkadiusz Foryś

radca prawny Arkadiusz Foryś, 18 lat praktyki w Krakowie,
Close Menu