ODR – nowe obowiązkowe zapisy w regulaminach sklepów internetowych

Wszystkich sprzedawców internetowych mających siedzibę w Unii Europejskiej czekają zmiany w Regulaminach ich sklepów internetowych.

Od dnia 9 stycznia 2016 r. obowiązuje:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

Tzw. ODR (Online Dispute Resolution).

ZOBACZ TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE ODR

Zgodnie z treścią rozporządzenia (art 5 ust 2) platforma ODR:

„… stanowi jeden punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych niniejszym rozporządzeniem.

Jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych instytucji Unii.”

Odnośnie nowych obowiązków sklepów internetowych rozporządzenie (art 14) nakłada na nie obowiązek:

  • zamieszczania na stronie sklepu łatwo dostępnego dla kupujących łącza (linku) do ODR oraz
  • zamieszczania informacji o ODR m.in w regulaminach sklepów internetowych (ogólnych warunkach umów).

„Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi podają na swoich stronach internetowych łącze elektroniczne do platformy ODR. To łącze musi być łatwo dostępne dla konsumentów. Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii i zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podają również swoje adresy poczty elektronicznej.

Przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, którzy są zobowiązani lub którzy zobowiązali się do wykorzystywania jednego lub większej liczby podmiotów ADR do rozstrzygania sporów z konsumentami, informują konsumentów o istnieniu platformy ODR oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia ich sporów. Podają oni łącze elektroniczne do platformy ODR na swoich stronach internetowych i, jeśli oferta jest składana za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, zamieszczają to łącze w tej wiadomości. Informacje te są również udostępniane, w stosownych przypadkach, w ogólnych warunkach sprzedaży mających zastosowanie do internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.”

WEJDŹ NA ODR (Online Dispute Resolution) – łącze do strony www ODR

UWAGA !!!

Platforma ODR będzie działać dopiero od 15 lutego 2016 r.


powrót na stronę główną foryś radcowie prawni

radca prawny Arkadiusz Foryś

radca prawny Arkadiusz Foryś, 18 lat praktyki w Krakowie,
Close Menu