Konfigurujesz towar w sklepie internetowym ? Zapomnij o prawie odstąpienia od umowy !

Zgodnie z przepisem art. 27 – ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) obowiązującej od grudnia 2014 r. – konsument, który zawarł umowę na odległość (a zatem np. w sklepie internetowym) , może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 Ale warto pamiętać, że uprawnienie to podlega wyłączeniu w przypadkach określonych w art. 38 ww. ustawy o prawach konsumenta.

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 konsument nie może zwrócić rzeczy, jeśli jest ona:

  • „nieprefabrykowana,
  • wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
  • służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.

Zdaniem  Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa – zawartym  wyroku wydanym w dniu 16 marca 2016 r. (sygn. akt VIII C 3202/15):

Wykładnia tego przepisu wskazuje przy tym, że okoliczności wymienione w jego treści nie muszą zajść łącznie, a wyłączenie uprawnienia konsumenta przewidzianego w art. 27 ustawy następuje już w przypadku wystąpienia jednej z nich, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę spójnika „lub”.”

„Przenosząc powyższe na grunt omawianej sprawy przypomnieć należy, że powód zamawiając u pozwanej grzejnik dokonywał wyboru nie tylko określonego typu/marki grzejnika (grzejnik (…)), ale także jego wymiarów spośród 78 dostępnych, kombinacji podłączeń spośród 3 dostępnych, a także koloru spośród 37 wersji.

Wybrany przez powoda grzejnik nie miał zatem charakteru „powszechnego”, był bowiem jedną z (…) dostępnych kombinacji.

Truizmem jest zatem stwierdzenie, że omawiany typ produktu nie ma charakteru magazynowego, albowiem w świetle zasad doświadczenia życiowego wręcz niewyobrażalna jest sytuacja, w której sklep/producent przechowywałby taką ilość kombinacji danego typu grzejnika. Już zatem prima facie zasadną jest konstatacja, że wybrany przez powoda towar był po pierwsze nieprefabrykowany, po drugie został wyprodukowany według wybranej przez powoda specyfikacji.

Nie może się przy tym ostać argumentacja powoda, że dokonywał wyboru ograniczonego, ponieważ pozwana oferowała zamkniętą listę dostępnych kombinacji grzejnika, nadto wyborowi nie podlegały takie cechy jak materiał, z których grzejnik został wykonany oraz wzornictwo.

Niewątpliwie bowiem to powód miał istotny, a wręcz jedyny wpływ na postać zakupionego towaru i to w zakresie jego relewantnych cech, takich jak wielkość, sposób podłączenia, kolor, przy czym za naturalną musi zostać uznana konkluzja, że wobec mnogości wyboru, wybrany towar miał postać mocno zindywidualizowaną i ściśle dostosowaną do preferencji klienta, był wyprodukowany według specyfikacji kupującego.”

ZOBACZ TREŚĆ ORZECZENIA SĄDU REJONOWEGO W ŁODZI (VIII C 3202/15)


powrót na stronę główną

radca prawny Arkadiusz Foryś

radca prawny Arkadiusz Foryś, 18 lat praktyki w Krakowie,
Close Menu